Integritetspolicy Maestra utbildningar AB
Behandling av personuppgifter på Maestra utbildningar AB  

För Maestra utbildningar AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

För de behandlingar som sker inom Maestra utbildningar AB  är Maestra utbildningar AB personuppgiftsansvarig.

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot myndighet för att uppnå kravet om sparande av intyg och dokument om utbildning.

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.


Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.


Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Trafikskolechef för personuppgiftsfrågor.
info@maestrautb.nu