C Behörighet
Har du tänkt köra ett fordon vars totalvikt överstiger 3,5 ton behöver du en högre behörighet än B
Läs mer om behörigheter på Transportstyrelsens hemsida
Kursen för C behörigheten består av
- Bokhyra
- 5 st. praktiska lektioner (100 min)
- Lastbil till uppkörning

Under de praktiska lektionerna kommer vi att gå igenom,
  • Manövrering, du lär känna fordonet framåt och bakåt, svängradie, växellåda och hjälpbromsar.
  • Säkerhetskontroll, vi måste ha ett trafiksäkert fordon och kunna upptäcka ev fel och brister och kunna bedöma vad vi ska göra om fel uppstår. Vi måste även kunna redogöra för lastsäkring och förstå den utrustningen vi använder.
  • Risker och samspelet med andra trafikanter. Vi ska förstå det tunga fordonets rörelseenergier och kunna köra mjukt och "smart" för att kunna nyttja vår vikt men inte bli farliga för andra.
  • Miljö, effektiv körning. Vi ser till att körningen blir så effektiv som möjligt ur miljösynpunkt.
  • Stadsmiljö, Landsväg och Motorväg. Du ska kunna köra i varierad trafikmiljö och ta hänsyn till rådande regler, andra trafikanter och med förståelse för det tunga fordonet vi sitter i. I dessa miljöer ska du också kunna vända och parkera.
I paketet ingår det också att du tar med dig vår lastbil till uppkörningen som du gör på trafikverket..... OOOM det nu inte går som vi tänkt oss och du måste till trafikverket igen för ett omprov. Då kostar det 1200:- extra (gång nummer 3 betalar du fullt pris 2500:-)

Vi kör en Scania -08. Vår bruttovikt är ca, 23 ton.
(3 pedaler, opticruselåda)

Våra praktiska lektioner utgår från Berglundav. 9

Praktiska paketet för C -behörigheten köper du för 17 900:-

1200:-/h vid ev. extra körning.

Teori
Många läser in teorin på egen hand, om du känner att teoristöd behövs går det att köpa till teoristöd för 500:-/h
Böcker går att låna på skolan.


Vi har avbetalningslösning via resursbank att erbjuda.
exempel för C paketet 17900:-
Avbetalning 24 mån 0% ränta, 1 st. uppläggningsavgift 495 kr, aviavgift 35 kr
ca: 746 kr/mån